Spring naar content

Archief 2023

Vergaderstukken: agenda, verslag en actielijsten


2023-11-08 Actielijst Overleg CROBD

2023-11-08 Verslag Overleg CROBD

2023-11-08 Actielijst 5-7-2023 Update

2023-11-08 Agenda overleg CROBD

2023-07-05 Actielijst overleg CROBD

2023-07-05 Verslag overleg CROBD

2023-07-05 Agenda overleg CROBD

2022-12-14 Verslag overleg CROBD

2022-12-14 Update Actielijst overleg CROBD

Diverse Documenten


2023 Update Huishoudelijk reglement CRO Kempen Airport

Zienswijze Kempen Airport Zonneveld

Zienswijze zonnepanelen Omwonenden Dorpplein

Overzicht klachten Kempen Airport 1-5 t/m 20-9-23

Oplegvel Geluidsrapportage 1e half jaar 2022-2023

Geluidsrapportage 6 maanden Kempen Airport

Bijlage 12 - Jaarnotitie 2022 CRO Budel

Bijlage 8: Notitie communicatie CROBD

Bijlage 7: brief verordening CROBD

Bijlage 6: Stand van zaken loodhoudende benzine

Bijlage 5: vragen en antwoorden loodhoudende benzine

2023-juni Krantenartikel ED zonnepark Nyrstar

Bijlage 3: Brief onafhankelijk onderzoek werking CRO's

2023-03-08 Brief Provincie besluitvormingsproces Verordening

2023-02-07 Aanvullende reactie Provincie Opzegging lidmaatschap Kempen Airport

2023-01-10 Reactie Provincie Opzegging lidmaatschap Kempen Airport - op brief CROBD 22-11-2022

Verordening CRO Luchthaven Budel

2020-Vaststelling bestemmingsplannen zoneringen luchthavenregels

2020 Beleidsregel nieuwbouw beperkt kwetsbare en overige gebouwen nabij burgerluchthavens N-B

Geluids- en klachtenrapportage


Lden Rapportage en oplegvel 2022-2023

Bericht klachtenoverzicht Kempen Airport 22-5-2023