Spring naar content

CRO
Kempen Airport

Kempen Airport ligt bij Budel in de gemeente Cranendonck. Vanuit deze luchthaven vertrekken lesvluchten, helikoptervluchten, recreatieve en zakelijke vluchten.

Economische ontwikkeling is belangrijk voor de luchthaven, de keerzijde is dat de luchthaven ook hinder met zich meebrengt, met name in de vorm van geluidhinder.

Op grond van de Wet Luchtvaart moet voor elke regionale luchthaven een Commissie Regionaal Overleg (CRO) worden ingesteld. De CRO voor Kempen Airport, door de provincie Noord-Brabant ingesteld, staat onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De voornaamste taken zijn overleg en voorlichting over het milieu rondom de luchthaven.

Actueel

Kennis- en netwerkdag CRO’s op 4 juli a.s. door het ministerie van I&W

Uitnodiging webinar ministerie van I&W over vliegtuiggeluid op 27 juni a.s.

Uitnodiging lezing Kleine-Brogel AirBase, donderdag 13 juni 2024 om 19.30 uur

Doel en taken

Het doel van de commissie is om door middel van overleg tussen de leden een zo goed mogelijk gebruik van de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet de ontwikkeling van de luchthaven en haar gebruikers en daarbij rekening houdt met een aangename leefomgeving voor de omwonenden van de luchthaven.

Het is voor omwonenden van belang dat de overlast die de vliegtuigen veroorzaken wordt teruggedrongen. De leden van de commissie spannen zich in om de hinder voor de omgeving te beperken. Men onderzoekt verschillende mogelijkheden om de hinder van bijvoorbeeld vliegtuiggeluid terug te dringen.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel, laat het ons weten.