Spring naar content

Uitnodiging webinar ministerie van I&W over vliegtuiggeluid op 27 juni a.s.

18 juni 2024

Hierbij attendeer ik u op een Kamerbrief over vliegtuiggeluid die onlangs naar de Tweede Kamer is verzonden. Onderstaand vindt u de link:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2024/05/21/voortgang-meten-en-rekenen-luchtverkeergeluid

Het ministerie vindt het van belang de uitgevoerde onderzoeken met een beleidsdoorkijk toe te lichten in een voor eenieder toegankelijk webinar. Het webinar vindt plaats op:

27 juni 2024 van 09.15-12.30 uur 

In het webinar worden onderzoeken toegelicht die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn uitgezet.Onderwerpen die in het webinar aan de orde komen:

•         Aanvullende hinderindicatoren, RIVM
•         Citizen science, RIVM
•         Validatie, RIVM
•         Toepassingsbereik, RIVM
•         Beleidskeuzes, IenW

Geïnteresseerd? Meld je dan aan door een email te sturen naar regionaleluchthavens@minienw.nl
De link om deel te kunnen nemen en programminvulling met tijden ontvangt u direct in uw mailbox.

 

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel, laat het ons weten.