Spring naar content

Officieel aanbiedingsmoment!

24 april 2024

🌟 Trots om op vrijdag 19 april jl. in de Statenlounge van het Provinciehuis in Den Bosch samen met voorzitter Joyce Willems – Kardol de twee rapporten over de evaluatie van de werking van de Commissie Regionaal Overleg Kempen Airport (CROBD) en Commissie Regionaal Overleg Breda International Airport (CROSE) te overhandigen aan de statenleden
Tijdens de Themabijeenkomst Natuur en Milieu heeft Joyce Willems – Kardol een korte toelichting gegeven tijdens de overhandiging van de rapporten aan Suzanne Zwart, Vicevoorzitter PS. ✨

De rapporten zijn toegevoegd aan de documenten op deze website, net als de aanbiedingsbrief en de jaarnotitie 2023| doorkijk 2024.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel, laat het ons weten.